Nếu tạo thói quen xấu này con bạn mãi kém thông minh

15/03/2017 05:43

Một số thói quen xấu sẽ làm cho trí thông minh của trẻ bị suy giảm nghiêm trọng, cha mẹ cần rèn ngay từ thuở lọt lòng.