Từ 17/03 - 19/03/2017, thời trang CarloRino giảm giá 70% toàn bộ sản phẩm

20/03/2017 01:10

Chương ưu đãi cực kì lớn dành cho khách hàng của CarloRino

Thời gian khuyến mãi:

- Từ 17/03 đến hết ngày 19/03/2017

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi:

- Giảm giá đến 70% toàn bộ sản phẩm

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng trên toàn hệ thống