Từ nay đến hết ngày 31/03/2017, Thai Pattaya BBQ & Hotpot giảm giá10% trên tổng hóa đơn

19/03/2017 06:34

Chương ưu đãi dành cho các khách hàng khi ăn tại Thai Pattaya BBQ & Hotpot.

Thời gian khuyến mãi:

- Từ nay đến hết ngày 31/03/2017.

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi:

- Giảm 10% trên tổng hóa đơn cho tiệc vui tưng bừng.

- Đi từ 5 người trở lên, tặng ngay bánh sinh nhật ngọt ngào

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại Láng Hạ

Chi tiết áp dụng:

- 6a Láng Hạ, Hanoi, Vietnam