Từ 18/03 -19/03/2017, King Taiyaki giảm giá 30% bánh oder cuối tuần

19/03/2017 06:32

Chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho các khách hàng của cửa hàng.

Thời gian khuyến mãi:

- Từ 18/03 đến hết ngày 19/03/2017.

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi:

- Giảm đến 30% bánh order cuối tuần

- King Taiyaki ưu đãi mua bao nhiêu bánh giảm bấy nhiêu %

- Giảm không quá 30%

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại Giảng Võ