Cách người Nhật giảm stress đơn giản đến bất ngờ

19/03/2017 21:09

Chỉ mất khoảng 5 phút mỗi ngày làm theo phương pháp này, bạn có thể kiểm soát những cảm xúc tiêu cực; sức khỏe cũng được cải thiện.