Từ 17/03/2017, đầm bầu BB giảm giá 50% rất nhiều sản phẩm

20/03/2017 01:10

Chương trình khuyến mãi đặc biệt cho các khách hàng khi đặt mua online trên website

Thời gian khuyến mãi:

- Từ 17/03 và chưa có hạn kết thúc.

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi:

- Chương trình ưu đãi mua online giảm tới 50%

Địa điểm áp dụng:

- Chỉ áp dụng mua online