Từ 17/03 - 19/03/2017, thời trang Warehouse giảm giá 20% cho nhiều sản phẩm

19/03/2017 06:30

Chương trình khuyến mãi đặc biệt cho khách hàng khi mua sắm một số sản phẩm của nhãn hàng

Thời gian áp dụng: 

- Từ 17/03 đến hết ngày 19/03/2017.

Chi tiết và điều kiện ưu đãi của Warehouse:

- Giảm 15% một số sản phẩm.

- Giảm thêm 5% với khách Vip.

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng toàn hệ thống