Từ 17/03 - 19/03/2017, thời trang Replay áp dụng chương trình giảm giá đến 400k cho nhiều sản phẩm

18/03/2017 06:23

Chương trình khuyến mãi cực kì ưu đãi dành cho các khách hàng khi tham gia mua sản phẩm của Replay.

Thời gian áp dụng: 

- Từ 17/03/2017 đến hết ngày 19/03/2017.

Chi tiết và điều kiện áp dụng:

- Giảm ngay 200k cho hóa đơn từ 1,5 triệu và 400k cho hóa đơn từ 3 triệu.

- Hoàng Phúc Outlet: Giảm ngay 100k cho hóa đơn từ 1 triệu và 200k cho hóa đơn từ 2 triệu.

Địa điểm áp dụng:

- Toàn hệ thống Hoàng Phúc